Mon ikke der var mange, som havde set frem til året 2022 med troen på, at tingene – efter et par mørke Corona år – ville tage en drejning i en bedre retning? Sådan skulle det som bekendt ikke gå. Knap havde vi sagt farvel til Coronarestriktionerne, før Putins stormagtsdrømme stak helt af og førte til det ulyksalige overfald på Ukraine. Ud over at det virker helt surrealistisk med krig i vores nærområde, så afstedkom den russiske invasion, oven i de enorme lidelser og voldsomme flygtningestrømme, en global energikrise og en inflation, hvis lige vi ikke har set siden fattigfirserne.

 

Krisen kradser og vores købekraft er blevet kraftigt udhulet. Fagbevægelsen står overfor en meget stor opgave, når vi efter nytår tager hul på forhandlingerne om OK23. Det bliver ikke let at lukke det hul, inflationen allerede har medført. Og selv om inflationen formentlig har toppet, så er der på ingen måde udsigt til en umiddelbar tilbagevenden til det lavinflationssamfund, vi har vænnet os til over de seneste årtier. Derfor er der ingen tvivl om, at OK23 kommer til at handle om lige præcis 3 ting: løn, løn og løn. Om det så fører til, at der kan landes et fornuftigt overenskomstresultat, som matcher forventninger, er så en anden sag …

 

I vores egen lille andedam kom reservens vilkår, helt som spået i sidste års nytårshilsen, øverst på dagsordenen i 2022. Der var ved årets indgang – og er det fortsat – behov for forbedringer. Hvis DSB Drift F&R også i fremtiden skal være en attraktiv arbejdsplads, er fokus på planlægning af arbejdstid afgørende. I den forbindelse har muligheden for at holde sig orienteret om tjenester 22 dage frem, været et markant løft for store dele af lokomotivførerne i reserven. Det er vores opfattelse, at der er taget godt imod initiativet der, hvor det er gennemført, og vi ser frem til at København kommer med i ordningen ved overgangen til K23.

 

Et andet markant initiativ for at forbedre vilkårene for reserven har været arbejdet med at udvide antallet af turpladser. Dels er vi lykkedes med at få lagt en større del af den faste produktion i tur, dels har vi fået udvidet antallet i reserverammeture og øget antallet af turpladser ved hjælp af indlagte reserveuger. Samlet set har tiltagene ført til, at lidt mere end 75 % af lokomotivførerne nu har mulighed for at køre i et turforløb. Det er det højeste antal – hvis ikke nogensinde – så det højeste i mange år. Og vi skal videre, i hvert fald i København, hvor der fortsat er plads til forbedring. Her skal der dog først gennemføres et markant uddannelsesløft. Måske det havde været meget smart, hvis DSB i starten af 2021 ikke havde afskediget 12 nyuddannede lokomotivførere, men i stedet havde brugt dem til at minimere det københavnske uddannelsesefterslæb.

 

Og hvad er det så for et år, vi kigger ind i? Vores fromme ønske for 2023 er, at den nye regering hurtigst muligt sikrer, at der landes en ny trafikkontrakt for DSB gældende for perioden efter 1. januar 2025. Hvad det bliver for en trafikkontrakt bliver interessant at følge, både i al almindelighed og fordi den kommende trafikkontrakt er en af de grundpiller, en fremtidig depotstruktur skal hvile på.

 

Andre store udfordringer i det kommende år bliver fortrædelighederne omkring arbejdsfordelingen mellem LKF A og LKF B. Den skal i højere grad hvile på sund fornuft. I LPO vil vi arbejde hårdt for, at de kaotiske og ideologiske betingede tilstande omkring denne fordeling i såvel Belvedere, som i Aarhus, får ende. Og så bliver 2023 forhåbentlig også året, hvor der kommer fokus på fremtidens uddannelser. Det er i hvert fald tiltrængt, ikke mindst nu, hvor den nye bybaneføreruddannelse formentlig reducerer antallet af nyuddannede LKF B så markant, at grundskolernes elendige økonomi truer den offentlige lokomotivføreruddannelse.

 

Udfordringer er der nok af. Arbejdsopgaver ligeså. En af disse ser vi frem til. Årets lokalgruppegeneralforsamlinger, som løber af stablen fra d. 17. januar 2023 og nogle uger frem, er for os i LPO’s ledelse et af årets højdepunkter. Vi glæder os til at komme ud og møde medlemskredsen og høre, hvad der rører sig. Håber vi ses …

 

Med disse ord ønskes alle et godt og lykkebringende nytår.