Ny efteruddannelsespakke EUM 4

Fra 1. februar 2014 afholdes efteruddannelse efter aftalerne for EUM4. Kravene til test i forbindelse med teknik delen er skærpet, hvorimod test kravene i SR er uændrede. Alle tests er elektroniske.

Der er omkring teknik testen følgende ændringer:

  • ODI generel skal bestås med 70 %. Er testen ”ikke bestået” må man ikke fremføre tog
  • ODI i de enkelte litra skal bestås med 70 %. Er testen i det enkelte litra ”ikke bestået” må man ikke fremføre tog med dette litra. Andre litra, hvor man har bestået testen, må man gerne betjene.

Efterfølgende uddannelse i forbindelse med en ”ikke bestået” test og efterfølgende test vil kun omhandle den/de litra som ikke blev bestået.

Ændringerne betyder, at aftalen om efteruddannelse (543.31) revideres.

Det skal bemærkes, at medlemmer som har læsevanskeligheder, har ret til hjælp i forbindelse med de to tests. Man skal blot forud for kursets afholdelse meddele egen gruppeleder dette.

I næste nummer af Det Blå Blad vil der være en uddybende artikel om EUM4.