LPO DSB’s ordinære generalforsamling

 Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 13.15

Hotel Gammel Havn

Gothersgade 40

7000 Fredericia

Der er følgende forslag til dagsorden:

1. Mødets åbning

2. Fastsættelse af forretningsorden

3. Valg af generalforsamlingens tillidsmænd

4. Aflæggelse af beretning

5. Orientering om økonomi

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg

a) Næstformand (4 år)

b) Områdegruppekasserer (4 år)

c) 2 hovedbestyrelsessuppleanter (2 år)

d) 2 bilagskontrollanter (2år)

e) 1 bilagskontrollantsuppleant (2 år)

8. Indlæg ved indbudte gæster

9. Mødets afslutning

Har du som medlem lyst til at overvære generalforsamlingen, så meddel det venligst til Hans Schøn Merstrand på mail hamer@dsb.dk senest den 10. marts 2014.

Generalforsamlingen starter med en lille frokost kl. 12.30 og afsluttes med en lille middag (husmandskost) omkring kl. 17.30.