Kobling Fredericia

 

Arbejdsmiljørepræsentanterne og LPO DSB har igennem længere tid prøvet at få DSB til at forstå, at proceduren for kobling i Fredericia skaber en overhængende risiko for, at lokomotivpersonalet kan blive klemt mellem 2 togdele ved af- og påmontering af sneposer i Fredericia. Da det ikke lykkedes os at få DSB til at forstå problemet, der er åbenbart langt fra Telegade ud til virkeligheden, udsendte vi medlemsinformation nr. 20-2015, hvor budskabet var, at ingen skal gå ned mellem 2 togdele i Fredericia uden det er aftalt med perronmanagerne.

 

Efter en hændelse i Fredericia, som nøjagtigt foregik som LPO DSB havde forudset, er der nu kommet en meddelelse om, at vi ikke af- og påmontere sneposer i Fredericia. Det er positivt, at DSB langt om længe lytter til fagligheden og tager lokomotivpersonalets liv og helbred alvorligt. Bedre sent end aldrig.

 

Den metode, som Rolf Møller Pedersen har sendt ud, bærer præg af nu og her løsning. Man kunne endda kalde det for en hovsa løsning. Vi skal nu af- og påmontere sneposer i Middelfart, Vejle, Kolding og Odense, afhængig af hvilket tognummer, togsystem og køredag, vi fremfører toget. Forvirringen og usikkerheden breder sig.

 

LPO DSB skal kraftigt opfordre til, at lokomotivføreren undersøger af- og påmontering af sneposer før den konkrete togfremførsel finder sted. Det kan udfordre vores forberedelsestid, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi skal ikke sidde ude i et tog og finde ud af et uoverskueligt skema under togfremførsel.

 

Samtidig er der i sagens natur ikke afsat tid til at af- eller påmontere sneposer i hverken Middelfart, Vejle, Kolding og Odense. Forsinkelser må altså forventes. LPO DSB opfordre alle til at passe på jer selv. Perronerne er glatte og snerydning i DSB er, som alle ved, ikke optimal. Tag derfor den tid det tager. Forsinkelserne må ledelsen tage ansvar for. Ledelsen kunne have forberedt koblingsproceduren i Fredericia og lyttet til lokomotivpersonalet.

 

Men desværre er viden og faglighed ikke rigtigt oppe i tiden.