Områdegruppebestyrelsen har d. 7. januar drøftet afholdelse og mulig udskydelse af lokalgruppernes ordinære generalforsamlinger 2022 set i lyset af den nuværende Coronasituation. Områdegruppebestyrelsen har i den anledning besluttet følgende …

 

Hvis en lokalgruppebestyrelse beslutter at udsætte lokalgruppens ordinære generalforsamling 2022 pga. Corona eller Coronarelaterede forhold, dispenserer Områdegruppebestyrelsen fra følgende i områdegruppens vedtægter:

  • 8, stk. 1 – Ordinær generalforsamling (i lokalgrupperne, red.) afholdes hvert år i perioden fra og med 15. januar til og med 7. februar, således den ordinære generalforsamling er afholdt senest d. 11. april 2022
  • 5, stk. 7 – Forslag (til behandling på Repræsentantskabsmødet, red.) fra lokalgrupperne til behandling indsendes til områdegruppebestyrelsen senest 10. februar, således forslag fra en udskudt generalforsamling indsendes straks efter denne, dog ikke senere end 11. april.
  • 10, stk. 2 – Lokalgruppernes godkendte regnskab indsendes til områdegruppekassereren, således lokalgruppernes regnskab kan indsendes senere end d. 10. februar 2022. De skal dog indsendes straks efter udskudte generalforsamling og ikke senere end d. 11. april.

 

Det skal bemærkes, at nærværende beslutning er taget på baggrund af det restriktionsniveau, der er gældende pr. 7. januar 2022. I det omfang det ændres, kan der opstå behov for at ændre nærværende dispensation.