Dansk Jernbaneforbund oplyser, at datoen for den faglige voldgift i sagen vedr. max. arbejdstid ved kørsel på fremmed depot, samt tjek ind og tjek ud på kursustjenester – efter et meget langt tilløb – nu endelig er fastlagt.

 

Den faglige voldgift afholdes tirsdag d. 10. maj 2022

 

Som det desværre altid er tilfældet i den slags sager, er der en vis risiko for yderligere udsættelse. Skulle det ske, vil der blive udsendt særskilt information herom.