DSB Togdrift Drift F&R skriver i deres seneste nyhedsbrev (kan kun tilgås fra en DSB-enhed) om reservens vilkår og Work Life balance, altså sammenhængen mellem arbejds-, fritids- og familieliv. Her kan man læse alle de gode ting ledelsen fuldstændig egenhændigt har gennemført som følge af sidste års trivselsmåling og fordi de bare vil lokomotivførerne det bedste …

 

Men er det nu også rigtigt? Hvem er det egentlig, der har kæmpet for hvad og hvornår?

  • Mulighed for at holde sig orienteret 22 dage frem. Det er en implementering af LPO’s forslag, som oprindeligt blev fremsat i 2019 da DSB – efter overgangen til Dansk Industri – fjernede reservens mulighed for at følge de meddelte tjenester i Ferieplan.
  • Også dette er en implementering af et LPO-forslag. Det blev fremsat i efteråret 2020, med henblik på at lukke det hul DSB’s opsigelse af den tidligere lokalaftale vedr. rammeture havde skabt og fordi DSB ikke havde ønsket at indgå en ny.
  • Reserveuger i turene. Det er sørme også LPO’s forslag. Da der i efteråret 2020 efterhånden var så få turpladser, at op imod 200 LKF på landsplan var tvangsindplaceret i reserven – bl.a. fordi DSB’s Personaleplanlægning havde insisteret på, at en stor del af produktionen skulle placeres udenfor tur – fremsatte LPO forslag om, at der skulle kunne etableres reserveuger i turene. DSB afviste dengang forslaget med henvisning til, at det ikke IT-teknisk var muligt. At ledelsen så er kommet på andre tanker og nu bakker op om LPO’s forslag, er naturligvis glædeligt, men at de pynter sig med lånte fjer i både dette og øvrige ovenstående LPO-forslag, er uklædeligt.

 

Resultater er noget, vi opnår sammen – ikke via ledelsens enegang. Det er også tilfældet her, hvor ovenstående er nået efter drøftelser og gensidig forståelse i Turudvalget. Og i øvrigt aftalt måneder før Trivselsmålingen 2022!

 

Dette gælder også i forhold til reserverammeture og korrigering. Det fremgår af referatet fra turudvalgsmødet i september 2021, at: ”Det udvidede (nye) pilotprojekt gennemføres i K22 med samme arbejdstidsregler, som det eksisterende pilotprojekt på Kh (dvs. reservens arbejdstidsregler + 12 timers rammer)”. Der er ikke evalueret siden og reservens regler fastslår, at tjenesten meddeles 10 dage før.  

 

På den baggrund har det naturligvis været LPO’s opfattelse, at den meddelte tjeneste skal ligge indenfor rammen og at den kun kan korrigeres ned til dag 8. Vi har en stærk formodning om, at det også er sådan, at reserveturene frem til for ganske nyligt har været drevet. Noget tyder imidlertid på, at det har ændret sig, måske fordi ledelsen har præciseret overfor tjenestefordelerne, at tjenesten kan korrigeres op til 90 minutter, blot den oprindeligt er placeret indenfor rammen?

 

LPO har på den baggrund anmodet om en fremrykning af den aftalte evaluering, alternativt en drøftelse af reserverammeture og korrigering. Førstnævnte har ledelsen afvist, hvorimod vi i skrivende stund fortsat afventer en tilbagemelding på vores ønske om en drøftelse.

 

Mens vi venter på den, vil vi benytte lejligheden til at opfordre ledelsen til at steppe op og gøre noget ved Work Life balance for dem, der – nok især i København – kører i reserven mod deres vilje og dagligt tumler med deres tjenestefordeler for at få enderne til at nå sammen. Det, skal vi hilse og sige, er efterspurgt.