Vedr. udfasning af skindjakke, sko bonner, mv. i uniformsprogrammet

 

Der har henover efteråret været indkaldt til en masse møder, hvor ledelsen ønskede at starte en dialog op omkring sortimentet i uniformsprogrammet. Møderne var indkaldt bag om processen med det nye uniformsprojekt. I dette projekt var man ellers nået så langt, at alle uniformsdele og tilbehør var gennemgået i samarbejde med os.

 

Uagtet dette var man i ledelsen pludselig faldet over nogle uniformsgenstande, som man ikke længere ønskede at udlevere til medarbejderne. Dette skulle så køres uden om uniformsgruppen. Det drejede sig om:

  • Sko bon
  • Skindjakke
  • Sokker i alle afskygninger
  • Uniformskasket

Inden tiltaget blev sat i værk ønskede man først en dialog med de faglige repræsentanter.

 

Dialogen viste kun én ting. Alt var besluttet på forhånd og ledelsens mål med dialogen var alene, at bruge os til at ”blåstemple” diverse udfasningsmodeller, så man bagefter kunne melde ud, at udfasningen var sket i samarbejde med de faglige organisationer.

 

At skindjakken overhovedet var på listen var i øvrigt en overraskelse. Da rygterne om dens udfasning begyndte at løbe i foråret 2017, og vores repræsentant i uniformsgruppen derfor havde forespurgt HR direktøren om skindjakkens fremtid, lød svaret: ”… indtil videre er der ikke truffet beslutning om andet. Og det er heller ikke min forventning, at vi kommer til at ændre beslutningen om, at vi beholder jakken”.

 

Både LPO DSB og LPO S-tog har siden fremført en masse faglige og saglige argumenter for bevarelsen af skindjakken, men desværre kun for døve øre. Men er der så ingen lyspunkter? Jo da, af en eller anden grund fortsætter sokkerne ind til videre!

 

Slutteligt er det vigtigt at slå fast. Uanset hvad ledelsen skulle vælge at orientere medarbejderne om i forhold til nærværende Udfasningen er sket uden opbakning fra tillidsrepræsentanterne i DJ.