Vedr. evt. overgang til Jernbaneoverenskomsten under Dansk Industri

 

I fortsættelse af medlemsinformation fra Dansk Jernbaneforbund udsendt dags dato under overskriften: Juridisk grundlag fastlægges inden videre forhandlinger om DI overenskomst for DSB, er det vigtigt for LPO DSB at pointere følgende:

 

Informationen fra Dansk Jernbaneforbund ændrer intet i forhold til den dialog og debat, som der har været på de hidtil afholdte lokalgruppe generalforsamlinger, bortset fra at tidshorisonten er forlænget.