LPO DSB’s ordinære Repræsentantskabsmøde 2022

 

afholdes

 

Mandag d. 25. april 2022 kl. 13.30 på

 

Hotel Gammel Havn

Gothersgade 40

7000 Fredericia

 

Der er følgende forslag til dagsorden:

 

 1. Mødets åbning
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Valg af Repræsentantskabsmødets tillidsmænd
 5. Aflæggelse af beretning
 6. Orientering om økonomi
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg:
  1. Områdegruppenæstformand (4 år)
  2. 2 medlemmer af områdegruppebestyrelsen (4 år)
  3. 2 områdegruppebestyrelsessuppleanter (2 år)
  4. 2 bilagskontrollanter (2 år)
  5. 2 bilagskontrollantsuppleanter (2 år)
 9. Indlæg ved indbudte gæster
 10. Mødets afslutning

 

Medlemmer af LPO DSB og lokomotivførere pensioneret fra en af områdegruppens lokalgrupper er velkomne til at overvære områdegruppens Repræsentantskabsmøde. Har det din interesse, så meddel det venligst til Hans Schøn Merstrand på mail hamer@dsb.dk senest den 11. april 2022. Bemærk! Områdegruppebestyrelsen kan begrænse deltagerantallet (f.eks. pga. pladsforhold). Vi opfordrer derfor til, at interesserede tilmelder sig hurtigst muligt, da tilmelding sker efter princippet om ”først til mølle”.

 

Repræsentantskabsmødet indledes med en lille frokost kl. 12.30. Når dagsordenen er udtømt (formentlig ca. 17:30) vil der blive serveret aftensmad.