Folketinget har i juni 2022 implementeret EU-direktiv 2019/1158 i dansk lov.

 

Direktivet / Loven omhandler ret til omsorgsorlov, mv. og omfatter ret til at afholde 5 omsorgsdage uden løn pr. kalenderår, gældende fra 2023. Loven er en videreudbygning af Lov nr. 223 fra marts 2006.

 

Dansk Jernbaneforbund har d. 6. august 2022 udsendt information om ovenstående, hvor den indgår som anden halvdel af information om ”Mere barsel til far”. Der er desuden en uddybende artikel om emnet i Jernbane Tidende 04-22 på side 12.

 

Da der tilsyneladende er en del, som har misset dette (inkl. en del af os tillidsfolk, ups …) fremsendes nærværende.