Lige siden de første ombyggede togsæt med ETCS/STM blev frigivet til drift, har der været klager fra lokomotivførerne over lydniveauet fra det nye udstyr i førerrummet.

 

LPO og vores dygtige arbejdsmiljørepræsentanter havde, via arbejdet i ”Signalprogrammets gruppe 3.1” (gruppen for implementering af udstyr i forbindelse med udrulningen af nyt signalsystem i Danmark), gjort opmærksom på problemet med de meget høje lyde fra det nye udstyr, allerede inden idriftsættelse af ombyggede togsæt.

 

Efter en lang og sej kamp i Signalprogrammets 3.1 gruppe lykkes det endeligt at overbevise aktørerne (Banedanmark, Alstom, DSB, m.fl.) i Signalprogrammet om, at der var en arbejdsmiljømæssig udfordring med et alt for højt lydniveau fra det nye ETCS/STM-udstyr. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til lokomotivførerne for de mange indmeldinger. Uden dem var der næppe ”kommet hul igennem”.

 

Status på ovenstående lydproblematik er, at der i sommer 2022 – på foranledning af medarbejderrepræsentanterne i 3.1-gruppen – blev afholdt en række test på både Arriva og DSB togmateriel. Testene viste, at problemet med lydene er meget komplekst. Selv om der var monteret det samme udstyr, samme højttalere, samme software osv., så var der forskellighed fra togsæt til togsæt. Uagtet det blev konklusionen heldigvis, at der var enighed om, at lydniveauet skal sænkes, enten ved regulering via DMI, eller generelt.

 

Seneste nyt er, at høje lyde fra ”DMI” søges reduceret ved en kommende software opdatering for samtlige ETCS/STM-udrustede tog i Danmark. Opdatering er planlagt til en gang i 2023.

 

PS! Det kan i forbindelse med nærværende også nævnes, at LPO, sammen med andre medarbejderrepræsentanter, arbejder på at forbedre mulighederne for at justere lysstyrken i DMI-skærmen – en sag LPO har rejst overfor Signalprogrammet for længe siden …