Gidseltagning i tog

 

Siden den meget alvorlige sag, hvor en kollega blev truet med en kniv i førerrummet, af en syg mand, har flere medlemmer henvendt sig til LPO DSB med ønske om, at vi kommer med en udtalelse. Det er meget forståeligt. Vi er alle rystede over den meget alvorlige hændelse.

 

LPO DSB har dog den politik, at vi er meget varsomme med at reagere offentligt på sager, der er under undersøgelse. Vi har før oplevet, at vores arbejdsgiver er meget hurtig til offentligt at kommentere på sager, der er under undersøgelse. Det har vi kraftigt kritiseret ledelsen for. Årsagen til varsomheden, er hensynet til den kollega, der er indblandet i sagen.

 

Vi skylder hinanden, at vi respekterer den igangværende undersøgelse. Samtidig er den kollega, der er indblandet, ofte begrænset i sin mulighed for at udtale sig offentligt så længe undersøgelsen pågår. Alene af den grund er det retssikkerhedsmæssigt problematisk, hvis andre kommer med mere eller mindre relevante kommentarer.

 

Det siger sig selv, at den lokale tillidsmand følger sagen tæt, og at LPO DSB gør alt for at yde den nødvendige hjælp og støtte til vores kollega.