LPO folder vedr. arbejdstidsregler, mv.

 

Som de fleste nok har bemærket, har LPO lanceret kampagnen ”Den gode lokomotivmandsgerning”, hvor fokus naturligvis først og fremmest er på sikkerheden.

 

Netop hensynet til sikkerheden udgør en væsentlig del af fundamentet for de aftaler som lægger til grund for opbygningen af lokomotivpersonalets tjenester og ture, men erfaringen viser, at det sommetider kan være svært for den enkelte lokomotivfører at holde styr på reglerne, primært når der af hensyn til driftsafviklingen med kort varsel ændres i det planlagte arbejde.

 

Som en hjælp til dig, der står ude i driften og kommer i tvivl om hvilke regler, der er gældende, har Områdegruppebestyrelsen i LPO besluttet at udarbejde og udsende en lille folder i lommeformat, som indeholder de mest almindelige arbejdstidsregler og et uddrag af korrigeringsaftalen.

 

Folderen omdeles fra d. 11. marts til samtlige lokomotivførere og lokomotivfører kørerlærere. Den omdeles i dueslagene på depotet.

 

Desuden vil folderen blive omdelt til lokomotivinstruktører i LKI vagten og de kørende lokomotivinstruktører.

 

Hvis der derudover skulle være nøglepersoner med relation til lokomotivpersonalet, som ønsker folderen, kan denne bestilles på mail ved henvendelse til LPO DSB på mail adressen:

pkanstrup@dsb.dk.

 

Husk at anføre: Navn, arbejdsfunktion og tjenestested.