LPO DSB’s ordinære generalforsamling

 

Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 13.15

Hotel Dalgas

Storegade 2

7330 Brande

 

Der er følgende forslag til dagsorden:

 

 1. Mødets åbning
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fastsættelse af forretningsorden
 4. Valg af generalforsamlingens tillidsmænd
 5. Aflæggelse af beretning
 6. Orientering om økonomi
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg:
  a. Områdegruppenæstformand (4 år)
  b. Områdegruppekasserer (4 år)
  c. 2 hovedbestyrelsessuppleanter (2 år)
  d. 2 bilagskontrollanter (2 år)
  e. 1 bilagskontrollantsuppleant (2 år)
 9. Indlæg ved indbudte gæster
 10. Mødets afslutning

Har du som medlem lyst til at overvære generalforsamlingen, så meddel det venligst til Hans Schøn Merstrand på mail hamer@dsb.dk senest den 3. april 2018.

 

Generalforsamlingen starter med en lille frokost kl. 12.15 og afsluttes med en middag (husmandskost) omkring kl. 17.30.