Vedr. infrastrukturkendskab og certifikat

 

Der har været flere sager omkring rangering på infrastruktur, hvortil lokomotivføreren ikke har været indøvet, henholdsvis ikke har haft pågældende infrastrukturkompetence indskrevet på sit certifikat.

 

Da flere af de involverede lokomotivførere har følt sig presset / vildledt af driftsdisponenten, har LPO DSB været i kontakt med Driftscenterets ledelse omkring krav til, og regler for, infrastrukturkendskab.

 

Der er enighed om, at information nr. 4/2016 fra DSB Sikkerhed, Driftsregler fra 16. september 2016 er gældende, også i de tilfælde hvor den kolliderer med reglerne i SR § 3, stk. 11, citat:

 

”Det er her fortsat DSB Sikkerheds vurdering, at lokomotivføreren skal have

lokalkendskab til den infrastruktur, som befares. Også selv om området er dækket af sikringsanlægget på banestrækningens stationer”, citat slut.

 

Oplysningerne på lokomotivførerens certifikat skal – i det omfang det overhovedet er praktisk muligt – være korrekte. Efter anmodning skal de oplyses overfor driftsdisponenten. Det er dog væsentligt at indskærpe, at der er lokomotivføreren – og kun lokomotivføreren – der kan vurdere, om han / hun kan befare en konkret infrastruktur, uanset oplysningerne på certifikatet.

 

Det står lokomotivføreren naturligvis på mål for, da hun / han altid har ansvar for eget certifikat. Sidstnævnte er sådan set ikke noget, vi siger. Det fremgår af lokomotivførerbekendtgørelsen.