Vedr. korrigeringer i forbindelse med TUC

I fortsættelse af seneste lokalinfo fra marts følger her en status på sagen omkring korrigering af et større antal morgentjenester som følge af ekstraopgaven TUC / medhjælp TUC.

Trods indsendelse af et helt konkret forslag til løsning / minimering af ekstraarbejde og meget tidlige mødegange i turene 411 og 414, har det desværre ikke været muligt at komme i dialog med Korrigeringscenteret. LPO Odense anmodede d. 14. marts om en forhandling af relevante korrigeringer, jf. bestemmelsen herom i korrigeringsaftalen. Vi gjorde i den forbindelse opmærksom på, at en manglende reaktion / afvisning af dialog, ville blive anmeldt som aftalebrud. Uagtet det forblev Korrigeringscenteret tavst, og vi har derfor d. 6. april anmeldt forholdet med påstand om aftalebrud. At man så nu kan læse i Fremførings seneste nyhedsbrev (udsendt d. 21. april), at Korrigeringscenteret opfordrer til dialog – ja, det klinger ærlig talt en kende hult.

Mens vi venter på en afgørelse, vil vi fortsat anmode om, at korrigeringer vedr. TUC / TUCM på togene 1604 og 7012 indleveres til os. Det samme gælder selvfølgelig fortsat alle typer aftalebrud. På forhånd tak.

 

Vinterferievalg

Der afholdes vinterferievalg tirsdag d. 2. maj. Information om vinterferievalget er udsendt på mail fra Søren Kingo d. 31. marts. Søgetidspunkt, mv. fremgår af den udsendte information.

I skrivende stund lægges sidste hånd på en ny ferieaftale, som er en del af Robust DSB. I henhold til denne vil der være krav om, at der søges minimum en uges vinterferie. Der vil dog ikke ske tvangstildeling, hvis fremsatte ønsker ikke kan imødekommes. Under forudsætning af at aftalen underskrives og udsendes inden d. 2. maj, vil det betyde, at alle skal søge vinterferie.

 

Borde og stole i briefingrum – status

Det blev som bekendt besluttet på den ordinære generalforsamling af lokalgruppen skulle arbejde for indkøb af nye ergonomiske stole til briefingrummet, og desuden arbejde for at rundbordene fastspændes. Som det kan læses i Fremførings nyhedsbrev for april, er arbejdet med de løse borde i fuld gang. LPO Odense har efter aftale i LSU arbejdet med at finde nogle gode ergonomiske stole. Forslag til indkøb afleveres i nær fremtid til den lokale ledelse.

 

Kommende medlemsarrangementer

Aktivitetsudvalgets har til stor ærgrelse været nødt til at aflyse det annoncerede hockeyarrangement. Årsagen hertil er, at hverken Fredericia eller DB Cargo i Nyborg har været i stand til at stille med hold. For at gennemføre en turnering kræves minimum 4 hold, dvs. mindst 16 deltagere, men helst 20 så der også kan skiftes ud. Aktivitetsudvalget har, baseret på de foregående års deltagerantal, vurderet, at det ikke ville være muligt at samle så mange. Udvalget er gået i tænkeboks med henblik på, hvad der så skal ske i stedet (hvis der skal ske noget). Yderligere info udsendes snarest.

 

Hvileværelser Aarhus

Der har været forespørgsel på, om der er hvileværelser i Aarhus, hvor disse ligger og hvem der må benytte dem. Hvileværelserne befinder sig på etagen over opholdslokalerne (dvs. på 3. sal) overfor det lokale LPO kontor. Der er 4 værelser, hvoraf de 2 er reserveret af Turplanlægningen. De to øvrige værelser kan benyttes efter princippet om ”først til mølle”.

 

Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 24. maj. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.