I fortsættelse af de mistillidserklæringer, vendt mod ledelsen i DSB, som blev vedtaget på de lokale generalforsamlinger i januar / februar, blev der d. 11. marts afholdt et møde mellem LPO’s TR, repræsenteret ved områdegruppeformanden og lokalgruppeformændene og topledelsen i DSB, repræsenteret ved Flemming Jensen og Peter Schütze.

 

Der kan ikke refereres fra mødet, men LPO’s tillidsfolk fremførte og uddybede naturligvis den kritik, mistillidserklæringer var udtryk for.

 

Om mødet vil få en positiv effekt i forhold til det videre forløb, er nok tvivlsomt. LPO er dog ikke i tvivl om, at budskaberne er afleveret på en sådan måde, at ledelsen ikke er i tvivl om vores holdning til DSB’s ledelsesstil og DSB’s respektløse behandling af lokomotivførerne.

 

Det fremgår af den medlemsinformation, Dansk Jernbaneforbund udsendte tidligere i dag, at en snarlig afklaring, desværre ikke ligger lige for. Indtil der foreligger en underskrevet aftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund, er opfordringen herfra fortsat, at:

  • Du følger dine varslede tjenester (28 dages listen)
  • Du ikke beder om, og ikke accepterer, flytning af fridage. Har du behov for at bytte en tjeneste så byt med dine kollegaer
  • Du følger din arbejdsseddel til punkt og prikke, ikke mere end det
  • Du følger anbefalingerne fra generalforsamlingerne i forhold til overarbejde, udstationering og testførerarbejde.

 

I tilfælde af brud på Jernbaneoverenskomsten, så kontakt Driften / tjenestefordelingen / gruppeleder og gør opmærksom på bruddet. Dette skal gøres straks muligt, og helst inden tjenestens første opgave. Rettes forholdet ikke, så kontakt lokalgruppen på mail.

 

Der er vigtigt, du følger ovenstående, da dette bidrag er nødvendigt for, at vi kan få lavet nogle gode lokalaftaler.

 

Bak op om dine kollegaer – Sammenhold gør stærk