DSB har meddelt, at alle uddannelsesaktiviteter i princippet er indstillet, i første omgang frem til og med 27. marts.

 

Tiltaget skal medvirke til at begrænse smittespredningen og beskytte kursister, undervisere, kørelærere og elever.

 

DSB har dog samtidigt underrettet LPO om, at det undersøges, om der skulle være såkaldt sikkerhedskritisk uddannelse, som ikke kan udskydes. Eller rettere, hvor en udskydelse vil have direkte betydning for afvikling af driften. Hvis det er tilfældet, og hvis uddannelsen på den baggrund søges gennemført, er aftalen, at LPO orienteres, så vi kan være behjælpelig, hvis de – der berøres – skulle have spørgsmål.

 

Nærværende beslutning har desværre – hvor forståelig og sympatisk den end virker – en ret negativ effekt for vores nye lokomotivførere under grunduddannelse. Dels fordi nogle stod umiddelbart foran at skulle afslutte deres grunduddannelse og havde set frem til at komme ud at køre selvstændigt, dels fordi en udskydelse af grunduddannelsens afslutning formentlig vil koste dem på pengepungen.

 

DSB (og Arriva) har – som det nok er mange bekendt – uden forudgående aftale med Dansk Jernbaneforbund besluttet en anden aflønning for lokomotivførere under grunduddannelse end den, der fremgår af Jernbaneoverenskomsten. DSB’s selvbestaltede beslutning betyder, at lokomotivførere under grunduddannelse først får den løn, der fremgår af overenskomsten, når de har afsluttet uddannelsen. Denne sag behandles i det fagretlige system.

 

Uagtet den fagretlige sag, har LPO henvendt sig til ledelsen (HR) og appelleret til, at tidspunktet for den enkelte lokomotivførers overgang til den løn, der fremgår af Jernbaneoverenskomsten, ikke udskydes yderligere, da denne gruppe af lokomotivførere har oplevet rigeligt med udskydelser og lønmæssige ændringer allerede.