Der er gennem de sidste par måneder fundet et anseeligt antal afbrækkede dele fra MF bremseklodser rundt om i landet.

 

LPO har i samme periode søgt at finde ud af både omfanget og betydningen af disse utilsigtede hændelser. DSB har et stykke hen ad vejen søgt at komme med svar på de mange spørgsmål de knækkede bremseklodser har afstedkommet, bl.a. ved at udsende en video om emnet i seneste nyhedsbrev fra Drift F&R.

 

Men der udestår fortsat svar på en række centrale spørgsmål, f.eks.:

  • Hvor stort er problemet?
  • Hvor længe har det stået på?
  • Hvorfor har sikkerhedsledelsessystemet ikke fanget denne sikkerhedsbrist?

 

Selv om LPO har rykket for svar på disse spørgsmål har DSB enten ikke ønsket, eller ikke evnet, at besvare disse på en fyldestgørende måde.

 

LPO finder dette både bekymrende og uforståeligt, for vi havde helt klart helst set en afklaring internt i virksomheden. Men det forudsætter naturligvis, at DSB kan / vil levere fyldestgørende svar, som betrygger både os som faglig organisation og de lokomotivførere, der kører de tog, som fremføres af litra MF.

 

Det har hidtil ikke været muligt. Sagens alvorlighed og de potentielle risici taget i betragtning gør, at LPO – med afsæt i Jernbanelovens §78 – har kontaktet Trafikstyrelsen med håbet og forventningen om, at de kan hjælpe med at besvare sagens helt centrale spørgsmål:

  • Hvad betyder det for et togs reelle bremseprocent og faktiske bremseevne, at X procent af bremsefladen på bremseklodserne knækker af?
  • Er der et ”tipping-point” og hvor er det i så fald?
  • Påvirker de knækkede bremseklodser togets fremførsel og vedligehold på en sådan måde, at der er behov for ændrede regler og / eller procedurer?

 

Og så bør man vel også forholde sig til om flyvende bremsedele fra litra MF udgør en risiko for personer, som opholder på eller ved jernbanen.