Jf. arbejdstidsaftalens bestemmelser er det ikke muligt at korrigere tjenesters start- og sluttidspunkt senere end 8 dage før.

 

Normalt er det en regel, vi ikke går på kompromis med, da den sikrer ro til at planlægge private gøremål forholdsvis tæt op imod ens arbejdstider.

 

Der er desværre bare ikke ret meget, der er normalt i disse Corona-tider.

 

På grund af behov for akutte omlægninger under Corona-krisen har DSB henvendt sig med et ønske om at kunne korrigere tjenester med op til 45 min. senere end 8 dage før.

 

LPO har – på grund af de ekstraordinære forhold, vi helt uden varsel er havnet i, og som nu præger hele det danske samfund – givet tilsagn om at fravige arbejdstidsaftalens bestemmelser på følgende betingelser:

  • Korrigeringen skal aftales med den berørte medarbejder
  • Merarbejdet indgår ikke i normberegningen, men afregnes som overtid.

 

Det har DSB accepteret.

 

Nærværende er i første omgang gældende til og med d. 13. april, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for en forlængelse.