Der vil i den kommende periode – indtil hjemsendelser, jf. trepartsaftalen mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter, iværksættes fuldt ud – være dage, hver der på visse depoter vil være mange RDX. Det er vigtigt, at man fordeler sig så godt man kan og vigtigt, at man gør brug af de retningslinjer for afholdelse af rådighed (RDX) i hjemmet, som Togdrift udsendte d. 16. marts. Gør Driften det ikke af sig selv, så hjælp dem lidt på vej.

 

Retningslinjerne omhandler tjenester, som udelukkende består af rådighed (RDX):

  • Driftslederne beslutter, hvem der kan holde rådighed hjemme.
  • Du skal kunne være på depotet indenfor max. 30 min. Eller efter konkret aftale fra det tidspunkt, hvor du bliver kontaktet af driftslederen.
  • Driftslederen skal kunne få fat i dig pr. telefon.
  • Du skal selv holde dig orienteret med dagens tjeneste og skaffe arbejdsseddel m.m., så du er klar til tjeneste.
  • Driftslederen kan til enhver tid under tjenesten meddele dig, at du skal komme ind på depotet.

 

Retningslinjerne er lavet for at reducere smitterisiko når mange kollegaer samles. Brug dem!

 

Følg altid myndighedernes opfordringer / retningslinjer:

 

Undgå at være mere end max. 10 personer samlet og husk min. 2 meter mellem jer.

 

Pas godt på jer selv – og på hinanden …