Hovedsamarbejdsudvalget i DSB tiltrådt tilbage i februar måned forslag til ny seniorpolitik / seniorordning i DSB. Den nye seniorpolitik træder i kraft d. 1. maj 2021. Der er i den anledning dags dato udsendt nedenstående information.

 

Ny seniorpolitik i DSB pr. 1. maj 2021

DSB har sammen med de faglige organisationer udarbejdet en ny seniorpolitik, idet parterne er enige om vigtigheden af at kunne tiltrække, fastholde og udvikle seniorer i DSB. Den nye seniorpolitik gælder for alle medarbejdere i DSB med tilhørende selskaber.

 

Seniorpolitikken indeholder mulighed for blandt andet:

  1. seniordage, når medarbejderen er fyldt 62 år og har mindst 10 års anciennitet
  2. aftrapning i tid (deltid) med opretholdelse af fuld pensionsoptjening
  3. fastholdelsesbonus

 

Seniorordningen skal betragtes som et forbedrende supplement til de overenskomstaftalte ordninger. Disse ordninger forudsætter ikke nødvendigvis en anciennitet på mindst 10 år.

 

Herudover vil der være et øget fokus på, at udviklingsmulighederne i DSB også gælder seniorer.

 

Nærværende politik træder i kraft pr. 1. maj 2021 og vi håber, at alle vil tage godt imod den.

 

Du kan læse mere om seniorpolitikken her (linket kan kun tilgås fra en DSB-enhed, red.)

 

Der har været en del kritik af DSB’s håndtering af den tidligere seniorpolitik / seniorordning, primært fordi tildeling og antal af seniordage hidtil ikke har været en rettighed. Dette ændres nu for medarbejdere over 62 år med mindst 10 års anciennitet, som får ret til et antal årlige seniorfridage. Antallet stiger med ansættelsesancienniteten. Samtidig fastholdes muligheden for at kunne forhandle sig frem til / få op til 12 årlige seniordage.

 

Det skal bemærkes, at de rettigheder omkring seniorfridage, der følger fritvalgsordningen for OK-ansatte i Jernbaneoverenskomsten, ikke påvirkes. Det samme gælder ret til 2 årlige seniordage, som er en del af OK21 på det statslige område og derfor gældende for tjenestemænd. I begge tilfælde kommer disse dage oven i DSB’s interne seniorordning.