På baggrund af række ærgerlige situationer ved tidligere sommerferievalg, hvor et antal lokomotivførere fik foretaget løntræk, fordi deres feriekvote var opbrugt, er det nu aftalt med DSB, at der reserveres 11 feriedage i Ferieplan til sommerferievalget. Der tilskrives i forbindelse med sommerferievalget tillige 5 feriefridage (OK-ansat), henholdsvis 37 særlige ferietimer (TJM), således man har 16 dage til rådighed, svarende til 1 uge med weekendfri á 4 arbejdsdage og 2 uger uden á 6 arbejdsdage.

 

Feriedagene vil kunne ses i Ferieplan, men frigives først i forbindelse med sommerferievalget.

 

Informationen udsendes allerede nu, da nærværende vil kunne påvirke vinterferievalget og / eller den fri søgning, når enkeltdagsvalget frigives. Det er dog kun i den situation, hvor der søges mere end 14 dage og hvor den feriekvote, der udløber 31. december 2023, er tømt.

 

Er det tilfældet, vil den søgte ferie dog kunne imødekommes, hvis der er indestående på andre frihedskvoter, idet disse kan anvendes ved vinterferievalget / enkeltdagsvalget.

 

Bemærk!

Er du deltidsansat, skal du være særlig opmærksom, idet der trækkes et antal feriedage modsvarende din ansættelsesbrøk, f.eks. 1,25 dage hvis man er antal på 4/5.