I oktober 2021 foretog DSB HR et ret omfattende kvotetræk blandt det kørende personale (togpersonale og lokomotivførere på Fjern, henholdsvis S-tog). LPO er af den opfattelse, at den valgte fremgangsmåde i den forbindelse er – eller kan være – i strid med arbejdsgivers pligter og beføjelser i forhold til håndtering af frihedskonti og lønudbetaling.

 

I LPO-medlemsinformation nr. 28-2021, skrev vi: ”Så spørgsmålet er, hvad kan man tillade sig som virksomhed? Kvoter er timer som er penge / løn. Så kan man ”bare” inddrage timer? Findes der nogle retningslinjer, noget lovgivning eller nogle tidligere afgørelser i en faglig voldgift eller i Arbejdsretten, som sætter disse grænser? Det vil vi forfølge og søge juridisk bistand i forhold til en afklaring”. Den proces har taget noget længere tid, end vi nok lige havde forestillet os dengang, både den juridiske afklaring og forsøget på at få relevante oplysninger ud af virksomheden. I forhold til sidstnævnte må vi desværre nu konkludere, at DSB ikke ønsker at udlevere lister over de kvotetræk, der blev foretaget. Derfor denne medlemsinformation.

 

Områdegruppen ønsker at få afdækket, hvem / hvor mange der har, eller kan have, handlet i god tro. Det er desværre ikke eksakt videnskab eller noget, der kan slås op i en tabel, men antagelsen er, at det kan dreje sig om følgende:

  • Medlemmer der har fået trukket et forholdsvis begrænset antal timer.
  • Medlemmer hvor tilskrivningen er foregået ad flere omgange i perioden 24.06.2021 – 30.09.2021.
  • Medlemmer der efter tilskrivning af timer, de ikke skulle have haft tilskrevet, har tvangsafviklet den fejltilskrevne frihed og derfor er endt med en afspadseringskonto i minus.

 

Da DSB – som nævnt ovenfor – ikke har ønsket at udlevere lister over kvotetrækkene, har vi ingen mulighed for at vurdere, hverken omfang eller en eventuel bagatelgrænse, så …

 

Hvis du er tjenestemand og har modtaget en mail omkring kvotetræk d. 7. eller 8. oktober 2021, eller er OK-ansatte og har modtaget en mail d. 14. oktober 2021 med følgende tekst i emnefeltet: ”Angående din kvote for afspadsering” er vi interesseret i at høre fra dig, enten via din lokale TR eller med en mail på lpodsb@lpodsb.onmicrosoft.com.

 

Bemærk! Dem af jer, der har fået foretaget meget store og usædvanlige tilskrivninger, henholdsvis kvotetræk – som følge af et normtidsoverarbejde, I formentlig ikke har haft – har i juridisk forstand ikke en god sag. Dette fordi det handler om, hvorvidt man har ”handlet i god tro”. Det er næppe / ikke tilfældet for jer.