Vedr. direktiv 35 om forplejning, mv.

 

DSB sparer dit rundstykke væk…

 

Vores afgående direktør, Jesper T Lok, har på falderebet og med den ene fod halvt ude af døren, udsendt direktiv 35 vedr. ”Mødetraktement”, et direktiv som beskærer udgifterne til forplejning meget kraftigt.

 

Nu kan det jo være meget fornuftigt at holde snor i udgifterne, men…

 

At gå i så små sko, at man ved passende lejligheder hverken kan give et rundstykke, en skive ost eller lidt solbærsyltetøj til medarbejderne, måske bortset fra forplejning i forbindelse med kursusaktiviteter, er ganske simpelt småligt, og i øvrigt i dyb kontrast til den forplejning der blev disket op med i forbindelse med DSB Strategidag d. 10. september. Det arrangement var bestemt ikke kendetegnet ved smalkost, men her var den øverste ledelse jo også selv part i festlighederne.

 

LPO DSB vil naturligvis bringe dette synspunkt op i de samarbejdsfora, hvor vi er repræsenteret. Intet i Hr. Loks hidtidige handlinger i hans tid som administrerende direktør indikerer imidlertid, at direktivet vil blive ændret uagtet nærværende kritik. Omvendt giver det selvfølgelig hans efterfølger mulighed for at score nogle lette point blandt medarbejderne.

 

Et sølle rundstykke – Vorherre bevares…