Protokollat vedr. E-læring

 

I fortsættelse af LPO DSB medlemsinformation nr. 12-2015 kan vi oplyse, at protokollatet vedr. e-læring nu er underskrevet af alle relevante parter. Den fulde ordlyd fremgår her.

 

LPO DSB glæder sig over, at det endelig er lykkedes at få e-læringsområdet aftaledækket, ligesom vi glæder os over, at der er aftalt en række forbehold i forhold til anvendelse af e-læring og fastsættelse af tidsforbrug.

 

Som det nok er de fleste medlemmer bekendt, havde LPO DSB gerne set en anden honorering. Det var – omstændighederne taget i betragtning – imidlertid ikke muligt.

 

Såfremt du ønsker yderligere uddybning af nærværende henvises til din lokale tillidsrepræsentant.