Nærværende medlemsinformation handler ikke om fodtøj, eller LPO’s snarlige indtræden i skobranchen. Det er desværre meget mere alvorligt og handler i yderste konsekvens om din fortsatte ansættelse. Sagen er, at vi er blevet bekendt med flere sager, som virker til at være hentet i afdelingen for helt små sko. Der er tale om sager som, i vores optik, ligger langt under bagatelgrænsen (hvis der da stadig findes en sådan). Sagerne handler om påstande om uberettiget bestilling og udlevering af IT-udstyr, mobiltelefon effekter, uniformsgenstande og indtagelse af kaffe og vand i tog. Sager, hvor virksomhedens retningslinjer er uklare og godkendelsesprocedurerne sejler. Hvor der mangler noget forventningsafstemning og hvor misforståelserne er åbenlyse.

 

LPO forstår ikke, hvorfor en virksomhed, der gerne vil fremstå som medarbejdervenlig, fremsynet og moderne, ønsker at føre sig frem med ledelsesfremfærd, der vel nærmest kan betegnes som standret overfor de anklagede medarbejdere. Slet ikke når der hverken er tale om tyveri, hæleri eller åbenlys personlig berigelse.

 

Da den nedre grænse for handlinger, som kan medføre personalesager med tildeling af indskærpelse, advarsel eller hårdere sanktioner tilsyneladende har rykket sig og fremstår uklar, vil vi i LPO holde virksomheden op på, at det er ledelsens pligt at sikre, at de regler, procedurer og forventninger, den har i forhold til arbejdets udførelse og medarbejdernes brug af virksomhedens udleverede effekter, herunder hvorledes disse bestilles og erstattes ved slitage/bortkomst, kommer tydeligt til medarbejdernes kendskab. Indtil det kommer på plads, vil vi opfordre til følgende:

  • Alle bestillinger eller udleveringer af IT og mobiludstyr bør være på skrift og gå gennem nærmeste leder. Da din opfattelse af, hvad der er nødvendigt, ikke nødvendigvis er den samme som ledelsens, er det din eneste mulighed for at sikre dig, at udleveringen er godkendt af DSB. Dette gælder også uniformsbestillinger, hvor der ikke er fastsat et maks. antal.
  • Modtag kun ”forplejning” i tog når det udleveres af det tjenestegørende togpersonale. 1.kl. varer er ikke til personalet, uanset om du får det af en anden.
  • Har du fået udleveret nøgler eller andre effekter, som du ikke skal bruge i din tjenestegøring, så aflever disse tilbage til virksomheden.
  • Brug kun det af DSB udleverede udstyr (mobiltelefoner, ure, høretelefoner m.m.) DSB udviser i personalesager ingen forståelse for, at du, for virksomhedens skyld, bruger din private mobiltelefon, ur eller høretelefoner.

 

Ingen personalesager er uden omkostninger, så virksomheden bør overveje nøje, hvorledes disse fremover behandles, lige fra første henvendelse fra den nærmeste leder til sagens afgørelse i HR. Omkostningerne for virksomheden vil vi ikke gå ind i, da det er virksomhedens suveræne valg, men omkostningerne for medarbejderen, i de sager, vi har kendskab til, er til at føle på.

 

Det er muligt, DSB har juraen på sin side, når der tildeles indskærpelser, advarsler eller det, der er værre. Det kan også være, at man har det godt med nogle skræmmeeksempler eller har et ønske om at ”optimere” medarbejderantallet ad denne vej. Men nogen pris for personalepleje vinder DSB ikke for deres ageren den seneste tid.