I arbejdstidsaftalens pkt. 15 står der: ”Normperioden må ikke planlægges med overarbejde”.

 

At det så alligevel, fra tid til anden, sker i en stor butik, som DSB, er måske ikke overraskende. De tilfælde, der anmeldes som aftalebrud via den lokale TR, håndteres i den såkaldte Brudsagsgruppe, som består af repræsentanter fra DSB og LPO.

 

LPO bemærker i den forbindelse, at der i 3. og 4. kvartal 2020 er anmeldt et antal sager, som – set i forhold til de indikationer, der kommer fra medlemskredsen – må betegnes som yderst begrænset. Formentlig er antallet af anmeldte sager også en del mindre end det faktiske antal.

 

Det har ikke været muligt at få ledelsen til at fremlægge en liste fra LTD2, indeholdende medarbejdere med overtid på normperioden, for de 2 kvartaler. Vi er i LPO derfor nødt til at prøve at fremskaffe et mere retvisende billede på anden vis.

 

Det kan vi ikke gøre uden din hjælp. Vi beder derfor alle om at gøre følgende på deres iPad:

  1. Vælg ”Normtid” i LTD2-appen
  2. I år vælges ”2020”
  3. I kvartal vælges ”3”hvorefter du trykker på ”Hent”
  4. Er tallet i ”O/U norm” positivt (ikke minus foran tallet) tages et billede (alt efter udgave af tastatur, trykkes på ”kamera” på tastaturet, alternativt kan du holde tænd/sluk knappen inde mens du trykker på hjemknappen). Hvis dette giver problemer så spørg en kollega eller din TR om hjælp.
  5. Gentag pkt. 3. Nu vælges i stedet ”4”
  6. Gentag pkt. 4
  7. Send billedet / billederne til din lokale TR

 

Det er muligt, at der på et tidspunkt bliver behov for at indsamle lignende data for 1. kvartal 2021. Mere om det følger i så fald på særskilt medlemsinformation.

 

Og lad os så slutte med – endnu engang – at opfordre alle til at bruge LPO’s normberegnings Excel-ark, som du har fået tilsendt fra din lokale TR og i øvrigt kan finde på vores hjemmeside