Vedr. konvertering af ikke afviklet UA, øvrig frihed, tillæg mistet frihed og overtid/merarbejde til opsparingsdage

 

I henhold til aftalen om individuel UA optjening skal det UA som optjenes i perioden 1. maj – 30. april afvikles inden d. 31. oktober, altså senest 6 måneder efter optjeningsperiodens afslutning.

 

Ikke afviklet UA anvises til udbetaling (til overtidssatsen) med mindre man forud skriftligt anmoder om at få timerne konverteret til opsparingsdage. En sådan anmodning inkl. ”Medarbejdernummer”, skal sendes på mail til din gruppeleder senest d. 31. oktober 2015.

 

LPO DSB vil med denne information opfordre til, at man sender anmodningen snarest muligt, såfremt man ønsker at konvertere UA timer til opsparingsdage. Vi vil samtidig opfordre til, at du sender ovenstående mail cc dig selv, således du har en kvittering.

 

Du bestemmer principielt selv, hvor mange timer du vil konvertere til opsparingsdage, dog kan din saldo for timer konverteret til opsparingsdage – uanset om de er konverteret fra øvrig frihed, tillæg mistet frihed, overtid/merarbejde eller fra UA – aldrig overstige 74 timer. Du skal desuden være opmærksom på, at du kun kan konvertere til opsparingsdage én gang årligt, nemlig pr. 31. oktober.

 

Sidst men ikke mindst: Husk du modtager særlige ydelser og optjener UA de dage, hvor du afvikler konverteret opsparingsdage.

 

Cirkulære om opsparingsdage kan læses i sin fulde ordlyd her