Vedr. anmeldelse af arbejdsskader

 

LPO DSB har udarbejdet en lille folder som sætter fokus på arbejdsskader, mv. Folderen omdeles i personligt eksemplar til alle medlemmer i den nærmeste fremtid.

 

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre medlemskredsen opmærksom på følgende omkring arbejdsskadesanmeldelse:

 

Kommer du ud for en arbejdsulykke, kan du ikke automatisk gå ud fra, at din lokale tillidsrepræsentant underrettes af DSB.

 

LPO DSB skal derfor opfordre til, at du i tilfælde af arbejdsulykke / arbejdsskadesanmeldelse, altid kontakter din lokale tillidsrepræsentant.

 

Ovennævnte sikrer, at tillidsrepræsentanten – i det omfang det er muligt og i det omfang det skønnes nødvendigt – kan være i dialog med lokale arbejdsmiljørepræsentant. Ikke for at påtage sig arbejdsmiljørepræsentantens arbejde, men for at vi sammen sikrer det bedst mulige afsæt for den videre behandling af din arbejdsskade.