Vedr. anmeldelse af arbejdsskader

 

LPO DSB har udarbejdet en lille folder som sætter fokus på arbejdsskader, mv. Folderen omdeles i personligt eksemplar til alle medlemmer i den nærmeste fremtid.

 

Det er i den forbindelse vigtigt at gøre medlemskredsen opmærksom på følgende omkring arbejdsskadesanmeldelse:

 

Kommer du ud for en arbejdsulykke, kan du ikke automatisk gå ud fra, at din lokale tillidsrepræsentant underrettes af DSB.

 

LPO DSB skal derfor opfordre til, at du i tilfælde af arbejdsulykke / arbejdsskadesanmeldelse, altid kontakter din lokale tillidsrepræsentant.

 

Ovennævnte sikrer, at tillidsrepræsentanten – i det omfang det er muligt og i det omfang det skønnes nødvendigt – kan være i dialog med lokale arbejdsmiljørepræsentant. Ikke for at påtage sig arbejdsmiljørepræsentantens arbejde, men for at vi sammen sikrer det bedst mulige afsæt for den videre behandling af din arbejdsskade.

Følg os
fb-share-icon