LPO modtager jævnligt henvendelser vedr. manglende tid til de opgaver, der er indlagt i tjenesterne.

 

Hvis du konstaterer, at der ikke er tilstrækkelig tid til en (eller flere) indlagt(e) arbejdsopgave, skal du – som altid – kontakte ”Driften”, da det er deres opgave at finde en løsning inden for gældende regler.

 

Sker det ikke, kan man som lokomotivfører godt være lidt udfordret. Alle vil gerne gøre det godt og køre til tiden, men det er vanskeligt, hvis den nødvendige tid ikke er til rådighed. Det er ikke meningen, man skal løbe fra A til B eller undlade bremseprøve, eller andet, blot for at nå de opgaver, der ikke er afsat tid til.

 

Skyldes den manglende tid afkortede tekniske tider (klargøring, afslutning, forsyning, mv.), spadseretider, tjek ind og tjek ud tider, vil vi opfordre dig til at indmelde dette til din lokale TR / din lokalgruppe (f.eks. med kopi af arbejdsseddel). Det skyldes, at disse tider er aftalte tider og en afkortning af dem i udgangspunktet håndteres som aftalebrud.

 

Det er lidt anderledes med de tider, der ikke er aftalt, f.eks. rangertider og taxakørsel. Er driftslederen ikke løsningsorienteret, når du henvender dig, vil afkortede rangertider ofte ”kun” føre til togforsinkelser, eller udfordringer med at nå efterfølgende arbejdsopgaver.

 

Dette gælder for så vidt også, når der skal køres i taxa, men det kan måske være lidt svært for den enkelte at gennemskue, om der er afsat tid nok. DSB anvender Krak (https://map.krak.dk), når der planlægges taxakørsler. Tiderne er minimumstider. Hvis du er i tvivl, om den afsatte tid er tilstrækkelig, kan du kontrollere dette via ovenstående link, hvor du blot skal indtaste de relevante adresser.