Coronapandemien er afblæst og mange tiltag og vaner er på vej tilbage til tiden før.

 

Den 1. april valgte DSB at indstille de ekstra tiltag, der var taget for at hindre unødig spredning af virus på fælles berøringsflader, herunder i vores førerrum. Allerede nu, kort tid efter afblæsningen af Corona og dermed ekstra rengøring, er det tydeligt at vores førerrum er synligt mere snavsede.

 

Derfor denne opfordring til alle om at holde fokus på vores fælles sundhed og passe på dine kollegaer og dig selv ved at fortsætte de gode tiltag, der trods alt kom i forbindelse med Coronapandemien, nemlig aftørring af fælles kontaktflader.

 

Der skulle ifølge vores oplysninger være rigeligt med servietter tilbage, så vi kan ikke forestille os en arbejdsgiver, der ikke ønsker disse bliver brugt til fælles bedste i stedet for bare at ligge og tørre ud.

 

I LPO holder vi fokus på at få en arbejdsplads, som man trygt kan bruge, uden bekymring for smitte med diverse vira og bakterier, også kaldet biologiske agenser. Og der er i arbejdsmiljøregi nedsat en arbejdsgruppe som opfølgning på efterårets trivselsmåling, som skal arbejde med problematikken med rengøring, herunder også i vores førerrum.

 

Vi har brug for al viden og dokumentation omkring rengøringsniveauet rundt omkring, og for at få synliggjort problemets omfang, bør det indmeldes og registres. Her har dine repræsentanter – arbejdsmiljø, såvel som faglige – brug for din hjælp.

 

Snavsede førerrum bør indmeldes via appen DDI, hvor der i LKF-rapporten til din leder, under punktet hændelse, er et punkt, der hedder førerrumsrengøring.

 

Nu er det desværre sådan, at denne indmelding kun tilgår din leder, så derfor bør du sende en kopi af kvitteringen for sagsoprettelsen til din lokale arbejdsmiljørepræsentant og også meget gerne til LPO’s arbejdsmiljømand, Hans Merstrand på hamer@dsb.dk

 

Med venlig hilsen
Arbejdsmiljørepræsentanterne og områdegruppebestyrelsen
Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB