Dobbeltkoblinger i togvejsspor

 

LPO DSB har modtaget flere henvendelser fra medlemskredsen vedr. dobbeltkoblinger i togvejsspor.

 

Der hersker en del forvirring omkring hændelsesforløbet.

 

Da DSB SIN Cirkulære 218/2016 udkom i DDR med gyldighed fra den 31.10 2016 gjorde LPO DSB opmærksom på, at den valgte metode medførte øgede personrisici, specielt i de tilfælde, hvor der skulle på- eller afmonteres sneposer.

 

Efter en god og konstruktiv dialog med ledelsen i DSB Operation og DSB Sikkerhed blev DSB SIN Cirkulære 218/2016 trukket tilbage. Cirkulæret blev afløst af en driftsmelding udsendt af Drift F&R (Jimmy Rasmussen) d. 11.11 2016 vedr. sneposer og af en SIN DSB Vejledning 02/2016 vedr. tilbagerykning i togvejsspor.

 

Disse tiltag minimerer risikoen for personskade. Det er midlertidige tiltag, og det er derfor aftalt med ledelsen i DSB Operation og DSB Sikkerhed, at der skal findes en permanent ordning vedr. dobbeltkoblinger i togvejsspor senest i september 2017.