Fornyelse af helbredsgodkendelse

 

 

LPO DSB har de seneste måneder modtaget flere sager om kollegaer, der af forskellige administrative årsager, ikke har fået deres helbredsgodkendelse på plads inden udløb, og på den baggrund er blevet mødt med krav om selv at skulle betale for den periode, hvor man bliver ”pillet fra”.

 

LPO DSB har en forståelse med ledelsen om, at er en kollega uforskyldt i forsinkelsen, så bliver der ingen egenbetaling. Det betyder i praksis følgende:

 

Trafik- og Byggestyrelsen skal have den nye helbredsattest senest en måned før udløb af den gamle (gældende). Gå derfor til lægen hurtigst muligt efter du har modtaget brev / mail fra DSB Aftaler og Vilkår om fornyelse af din helbredsattest.

 

Bed lægen om at sende den nye helbredsattest til Trafik- og Byggestyrelsen med det samme. Den må ikke havne i lægesekretærens bunke.

 

Her du ikke modtaget en ny helbredsgodkendelse senest 14 dage før udløb af gældende helbredsgodkendelse, skal du kontakte Trafik- og Byggestyrelsen.

 

Meddel evt. problemer til din gruppeleder på mail hurtigst muligt.