Efter et meget langt forløb er det nu lykkedes at lande en uniformsaftale.

 

Baggrund:

I forbindelse med implementeringen af den nye uniform i forsommeren 2021 gjorde områdegrupperne TPO, LPO-S-tog og LPO DSB indsigelse mod ledelsens valgte fremgangsmåde, idet medarbejderne blev pålagt en lang række ekstra opgaver, som langt hen ad vejen ikke kunne løses i arbejdstiden. Da det ikke var muligt at opnå enighed om honorering for de pålagte arbejdsopgaver, besluttede områdegrupperne – i samråd med Dansk Jernbaneforbund – at anlægge sag ved den faglige voldgift. I forbindelse med en dialog med ledelsen i det tidlige forår opstod der en mulighed for – i stedet for at køre en voldgiftssag med et tvivlsomt udfald – at indgå en uniformsaftale og dermed opgive voldgiftssagen.

 

Efter et længere forhandlingsforløb er det nu lykkedes at nå til enighed om en uniformsaftale. Områdegrupperne hæfter sig især ved, at aftalen sikrer:

  • Levering af uniform til hjemadressen
  • Kraftig begrænsning af opgaver udenfor normal arbejdstid
  • Pålagt afprøvning af uniform og sko honoreres med faktiske tid og indgår i tjenesten som tjenestetid
  • Medarbejderindflydelse ved ændringer i uniformen eller de eksisterende retningslinjer

 

Nu er det naturligvis sådan, at alle aftaler er et udtryk for et kompromis, således også denne aftale. Der var på medarbejdersiden et ønske om at få fjernet (eller betalt) alle tænkelige opgaver vedr. uniformen uden for normal arbejdstid og et ønske om at få dækket udgifter til vask og rensning af uniform, men det var imidlertid ikke muligt at nå til enighed om dette.

 

Ud over TPO, LPO-S-tog og LPO DSB har HK, som repræsentant for det uniformsbærende salgspersonale, tiltrådt aftalen.

 

Du kan læse aftalen i sin fulde ordlyd her