Flytte / bytte bogen, som giver lokomotivførere i Drift F&R mulighed for at fremsætte ønske om et andet tjenestested / depot end ens nuværende, er bestemt ingen nyhed, men derfor kan det jo godt være en god ide at promovere muligheden med jævne mellemrum. Så det gør vi så her …

 

Aftalen, som bl.a. beskriver rettigheder og pligter i forbindelse med ønske om nyt tjenestested / depot, hedder ”Retningslinjer for ønsker om forflyttelse gældende for lokomotiv- og togfører F&R”. Den er senest revideret i forbindelse med aftalerevisionen i 2019.

 

Aftalen giver medarbejderne nogle rettigheder og pligter. Det er vigtigt at slå fast, at alle har ret til at fremsætte ønske om forflyttelse til andet depot. Det sker via ansøgning (på mail) til egen leder, som sørger for at videreformidle ønsket. Når man er skrevet op på flytte- / byttelisten skal man være opmærksom på, at ansøgningen er bindende, dvs. man skal skrive til egen leder, hvis man ikke længere ønsker at flytte depot, eller ens ønsker ændres. Du kan læse aftalen i sin fulde ordlyd her.

 

Ovenstående er vigtigt, da flytte- / byttelisten indgår i Turudvalgets arbejde omkring justeringer af depotstørrelser og ved nyansættelser, hvor interne ansøgere til et konkret depot / tjenestested går forud for ekstern rekruttering.

 

Bytning betyder i princippet, at kan der findes en kollega fra et depot man ønsker at komme til, som på samme vis ønsker at komme til det depot du vil bytte fra, er dette en mulighed. Det skal dog nævnes, at har man ikke har den fornødne uddannelse som er påkrævet på det depot man ønsker at bytte til, skal der forventes uddannelse (når dette er muligt). Derfor kan en bytning godt tage længere tid, da begge LKF der bytter plads, potentielt skal uddannes. Denne uddannelse vil afhænge af hvornår der er uddannelseshold.

 

Der er p.t. gode muligheder for at flytte/bytte:

  • Fra: København
  • Til: Helsingør, Kalundborg, Odense og Næstved – i særlig grad fra København

 

Der er desværre ikke mulighed for at flytte/bytte til Struer og Nykøbing F. Der er som udgangspunkt heller ikke mulighed for at flytte/bytte til Tinglev, idet enkelte forhold dog er under afdækning.

 

Flytning/bytning mellem andre depoter kan også være en mulighed – så skriv dig op, hvis du går med sådanne ønsker/tanker.

 

Du kan læse mere i nyheden fra Drift F&R her (kan kun tilgås fra en DSB-enhed)