I fortsættelse af LPO’s medlemsinformation nr. 28-2022, henholdsvis medlemsinformation nr. 34-2022, er pilotprojekt vedr. mulighed for frivilligt at forrette mere end 7 nattjenester pr. kalendermåned og mere end 2 ad gangen gældende for reserven i Fredericia nu evalueret.

 

Parterne er enige om at fortsætte pilotprojektet i K24 med følgende tilpasninger:

  • Pilotprojektet udvides til også at omfatte reserven i København og Aalborg.
  • Pilotprojektet deles op, således man skal tilkendegive, hvorvidt man ønsker at forrette flere aftennætter / hele nætter, eller flere morgennætter, end de 7 pr. måned, henholdsvis 2 ad gangen.
  • Der vil – afhængigt af antallet af hele nætter på depoterne – være en begrænsning i forhold til, hvor mange, der kan tilmelde sig pilotprojektet for så vidt angår dem, der ønsker mere aftennat / sort nat.

 

Lokalaftalen, som beskriver forholdene omkring pilotprojektet skal, i konsekvens af ovenstående tilpasses og forlænges. Der tages derfor forbehold for, om der kan opnås enighed om en revideret aftaletekst, herunder enighed om den praktiske håndtering af overenskomstens nye anbefalinger omkring natarbejde.