Problemer med iPads

Igennem længere tid har LPO DSB været i dialog med ledelsen vedr. indførsel af iPads for lokomotivpersonalet. Vi har beskrevet de problemer der er med funktionalitet, specielt de sikkerhedsbærende dele, og de problemer der har været med at få den fornødne uddannelse.

Vi har nu tilskrevet ledelsen, at indførslen af iPads er i en kritisk fase. Specielt i lyset af, at licensen til styresystemet på vores PC (XP) udløber den 10. januar 2016, og ikke mindst på grund af de indmeldinger vi får fra rigtig mange medlemmer, som er frustreret over den usikkerhed den tilbudte ”uddannelse” har medført.

Vi forventer selvfølgelig at ledelsen kommer med en grundig plan, således at alle lokomotivførere har det rette velfungerende værktøj og den fornødne instruktion.

I det omfang der måtte være behov udsendes yderligere information