Der har i dag (fredag d. 23. november) været afholdt forhandlingsmøde vedr. arbejdstid, medarbejderindflydelse, mv. mellem ledelsen i DSB og områdegrupperne (LPO S-tog, TPO og LPO DSB).

 

Parterne er fortsat langt fra hinanden, men der var på mødet enighed om at fortsætte forhandlingerne. Udgangspunktet for forhandlingerne er, at der startes helt forfra og alle elementer vedr. arbejdstid, medarbejderindflydelse, mv. kan drøftes.

 

Næste møde afholdes d. 4. december og der er aftalt en møderække frem til medio januar.