Brian Mattsson har meddelt, at han fratræder som lokalgruppeformand i LPO Nykøbing F efter intern uro. Brian har i konsekvens heraf set sig nødsaget til at forlade posten som områdegruppebestyrelsesmedlem.

 

Lokalgruppen i Nykøbing F har i den forbindelse meddelt, at næstformand Jakob Østergaard Elikofer d. 9. juni, er konstitueret lokalgruppeformand.

 

Områdegruppebestyrelsen beklager hændelsesforløbet og Brian beslutning, men byder naturligvis Jakob velkommen som lokalgruppeformand og tillidsrepræsentant for lokomotivførerne i Nykøbing F. Vi ser frem til samarbejdet med både Jakob og den lokale LPO bestyrelse.

 

Som følge af Brians fratræden indtræder 1. suppleant, Kent Larsen Jensen, Odense, i områdegruppebestyrelsen. Ændringen vil i praksis først få virkning fra førstkommende områdegruppebestyrelsesmøde, som afholdes i august måned.

 

Områdegruppebestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke Brian for hans store arbejde som tillidsrepræsentant for lokomotivførerne, samt hans store indsats i forbindelse med arbejdet med den nye LPO-struktur.