Som en del af den nye struktur i LPO er det besluttet at områdegruppebestyrelsen afholder min. et årligt medlemsmøde på hvert depot / i hver lokalgruppe. Møderne vil have en varighed af ca. to timer. Der vil ikke være bestemte emner for møderne. Områdegruppebestyrelsen kommer med et kort indlæg og herefter vil det være det, der rør sig i medlemskredsen og deltagernes spørgelyst, der sætter dagsordenen.

 

I samråd med lokalgrupperne er datoerne nu fastlagt. De fremgår af skemaet herunder.

 

Dato Depot / lokalgruppe Mødetidspunkt (vejl.)
28.09 Esbjerg 12:30-14.30
29.09 Fredericia 12:30-14:30
30.09 Helsingør 11:30-13:30
01.10 København 12:30-14:30
02.10 Nykøbing F 13:30-15:30
02.10 Tinglev 12:45-14:45
05.10 Aalborg 12:30-14:30
05.10 Kalundborg 12:30-14:30
06.10 Aarhus 12:30-14:30
06.10 Næstved 12:30-14:30
08.10 Odense 12:30-14:30
08.10 LKI-gruppen* 17:00-19:00

 *Mødet afholdes i Odense.

 

Der afholdes ikke medlemsmøde i Struer. Det er her aftalt, at områdegruppebestyrelsen lægger vejen forbi depotet på et tidspunkt inden lokalgruppen ophører ved overgangen til K21.

 

Bortset fra Tinglev, hvor anden løsning er aftalt med lokalgruppen, deltager enten områdegruppeformand, Peter Kanstrup eller områdegruppenæstformand, Ebbe Drögemüller i medlemsmøderne. Enkelte steder deltager både Ebbe og Peter og øvrige steder vil der, ud over Ebbe eller Peter, være yderligere min. en repræsentant fra områdegruppebestyrelsen.

 

Når vi nærmer os uge 40 vil der blive udsendt en opfølgende medlemsinformation med mødested og deltagere fra områdegruppebestyrelsen. Informationen vil desuden indeholde evt. justeringer af mødetidspunkter.

 

Vi glæder os til at se jer …