Der har været et ønske om, at områdegruppegruppens skriftlige beretning fra generalforsamlingen d. 25. marts 2020 bliver tilgængelig.

 

Den kan læses her

 

Den skriftlige beretning indeholder bl.a. en ret detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet fra DSB’s indmeldelse i Dansk Industri til lokalaftalerne var i hus.

 

Beretningen er ret omfattende og kræver nok en god portion læselyst. Vi håber, du bider tænderne sammen og læser til enden, da der er nogle ret vigtige pointer i de afsluttende bemærkninger.

 

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at referatet fra områdegruppens generalforsamling forventes udsendt og lagt på hjemmesiden inden sommerferien.