Som det fremgår af information fra DSB (Ugens Overblik) har der i dag været afholdt ekstraordinært HSU, hvor genindførsel af mundbind i den kollektive transport og den tilhørende bekendtgørelse har været drøftet.

 

Bekendtgørelsen åbner mulighed for, at mundbind til ansatte i tog, på perroner og stationer kan erstattes af et gyldigt Coronapas, i de virksomheder, hvor denne mulighed ønskes anvendt.

 

Der var på HSU enighed om, at det er ambitionen, at DSB skal kunne tilbyde de kundevendte medarbejdere, herunder lokomotivførerne, denne mulighed.

 

Der er imidlertid p.t. nogle uklarheder omkring arbejdstid i forbindelse med Coronatests og kontrol af Coronapas. Der mangler desuden afklaring af, hvilke konsekvenser det vil have for den enkelte medarbejder, hvis man ikke overholder kravet om Coronapas (når / hvis det indføres). Disse konsekvenser skal meddeles de ansatte inden reglerne træder i kraft.

 

Afklaring omkring ovenstående forventes at falde på plads i løbet af nogle dage. Indtil da skal medarbejdere i kundevendte funktioner, herunder lokomotivførere, bære mundbind eller visir, i de kundevendte områder.

 

LPO vender tilbage med yderligere orientering, når afklaring foreligger. I det omfang det giver mening gives denne orientering sammen med ledelsen via HSU eller sammen med vores TR-kollegaer i TPO, SPO og LPO S-tog.