Som man kunne læse i LPO’s medlemsinformation nr. 30-2023 har ledelsen opsagt rammeaftale om samarbejde om arbejdsmiljø i DSB og der er ikke opnået enighed om en ny arbejdsmiljøorganisation. I konsekvens heraf er antallet af arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) og den enkelte AMIR’s dækningsområde alene fastsat af arbejdsgiveren. Dette diktat er der hjemmel til i Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte.

 

Samme sted kan man læse, at arbejdsgiveren ikke har noget med selve valghandlingen at gøre. Det ansvar løftes i stedet af de faglige organisationer. LPO står for valget af AMIR til de 4 arbejdsmiljøgrupper (AMG) i Drift F&R, hvor alle opstillings- og stemmeberettigede, bortset fra en enkel person, er lokomotivpersonale. Der skal i Drift F&R vælges i alt 9 AMIR. I modsætning til, hvad der kunne læse i førnævnte LPO-medlemsinformation, er det heldigvis kun 2 af de 8 dækningsområder, der dækker flere depoter. De 8 dækningsområder er:

 • Aalborg (1)
 • Aarhus (1)
 • Fredericia (1)
 • Esbjerg, Tinglev og Odense (1)
 • Nykøbing F (1)
 • Næstved (1)
 • Kalundborg (1)
 • København og Helsingør (2)

Antallet i parentes er det antal AMIR, der skal vælges i hver af de 8 dækningsområder

 

De 8 dækningsområder udgør følgende AMG:

 • Vest/Nord (Aalborg og Aarhus)
 • Vest/Syd (Fredericia og Esbjerg/Tinglev/Odense)
 • Øst/Nord (København/Helsingør og Kalundborg)
 • Øst/Syd (Nykøbing F og Næstved)

 

Desuden står LPO for valghandlingen i operatøruddannelser, hvor hovedparten af de opstillings- og stemmeberettigede også er lokomotivpersonale (LKI). Der udsendes særskilt information til medlemmer / medarbejdere i Operatøruddannelser.

 

Hvis du ønsker at stille op til valg som AMIR i Drift F&R skal du senest d. 30. november 2023 kl. 23:59 melde dit kandidatur til områdegruppeformand Peter Kanstrup på:

Mail: lpodsb@lpodsb.onmicrosoft.com eller telefon: 24687327

 

Valg af AMIR i Drift F&R afholdes ude på depoterne på en endnu ikke nærmere fastsat dato i uge 50. Datoen vil være forskellig fra depot til depot og ”valgstedet” vil være åbent fra kl. 08:00 til kl. 20:00. Da ikke alle kan møde frem på dagen, vil det blive muligt at stemme med fuldmagt. Mere herom følger efter 30. november, når vi ved, hvor der er flere kandidater, end der skal vælges og hvor der derfor skal afholdes kampvalg.

 

LPO-medlemmer som arbejder andre steder end Drift F&R og Operatøruddannelser vil blive kontaktet vedr. AMIR-kandidater og valg af disse af en repræsentant fra en anden faglig organisation.