Som en del nok allerede har bemærket i Ferieplan, er der kun tilskrevet 8 SH-dage (helligdagsfridage) for 2024. Ændringen skyldes som bekendt, at Regeringen har valgt at fjerne Store Bededag som helligdag. Dette er allerede indarbejdet i gældende Jernbaneoverenskomst (JA OK) og da vores lokalaftaler knytter sig til JA OK, vil arbejdstidstidsaftalen blive tilrettet ved lejlighed.

 

Vi har fået nogle spørgsmål om, hvorvidt vi er forpligtiget til at rette ind, når der nu står i vores arbejdstidsaftale, at vi har 9 helligdagsfridage. Ja, det er vi, idet vi jo skal overholde landets love og i lov om afskaffelse af Store Bededag som helligdag står der: ” … fastsætter Store Bededag som en almindelig ekstra arbejdsdag. Forslaget medfører, at de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder på almindelige arbejdsdage, også vil gælde for denne dag”. Der er altså ikke tale om et decideret tyveri, nærmere et tvangskøb. I modsætning til, hvad der normalt gælder ved en ”købt fridag” sker dette ”køb” dog i forholdet 1:1. Vi får altså almindelig løn for vores ekstra arbejdsindsats. Det sker via et særligt løntillæg (som staten så kan få en skatteindtægt af☹). Løntillægget står nævnt direkte i loven (scrol lidt ned og læs resume og afstemning) og reglerne for udbetaling kan bl.a. læses på oraklets (læs: Dansk Industris) hjemmeside.

 

For månedslønnede er det sådan, at løntillægget (som optjenes fra 1. januar 2024) svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag og er fastsat til 0,45 % af lønmodtagerens årsløn. Arbejdsgiverne har to valgmuligheder i forhold til, hvordan de vil udbetale løntillægget. HR-Løn oplyser, at de vil udbetale tillægget sammen med ferietillægget, dvs. med lønnen for maj, henholdsvis august måned. Timelønnede får blot deres normale løn for den ekstra arbejdsdag.

 

Men er der så slet ikke noget at gøre? Jo da! Band de politikere langt væk, som lovpriser den danske arbejdsmarkedsmodel i det ene øjeblik og blander sig i gældende aftaler og overenskomster i det næste. Men ellers, er svaret nok desværre: ”Nej”.

 

Reduktionen af SH-dage – og de afledte konsekvenser heraf – bliver indarbejdet i LKF-håndbogen. Samtidig med denne rettelse tilrettes de tekniske tider for litra EB, idet den lille klargøring bortfalder og en ny teknisk tid for sandwichkørsel indarbejdes. Når arbejdstidsaftalens bilag 2 (tekniske tider) er helt på plads, lægger vi den tilrettede udgave af LKF-håndbogen op på vores hjemmeside.