Der er nu, i fortsættelse af LPO’s medlemsinformation nr. 28-2022, indgået lokalaftale omhandlende pilotprojekt vedr. mulighed for frivilligt at forrette mere end 7 nattjenester pr. kalendermåned og mere end 2 ad gangen.

 

Pilotprojektet omhandler reserven i Fredericia og er gældende for hele K23, medmindre parterne ved halvårs evalueringen beslutter sig for at afbryde pilotprojektet.

 

Lokalaftalen er lagt på LPO’s hjemmeside under menupunktet ”Aftaler” -> ”Lokalaftaler” og kan læses i sin fulde ordlyd her