17 11, 2015

Medlemsinformation nr. 17_2015

2015-11-17T17:50:47+00:00 17 november, 2015|

God sikkerhedskommunikation?   Trafikstyrelsen afholdt ultimo oktober sin årlige sikkerhedskonference under overskriften: ”Sikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten – hvordan håndterer vi sikkerheden ved ændrede forretningsmodeller”? Et meget interessant emne, hvor måske især et underpunkt havde fanget LPO DSB’s interesse, nemlig workshoppen vedr. god sikkerhedskommunikation.   Har den ændrede organisering og den øgede liberalisering [...]

14 11, 2015

LPO Odense_lokalinfo om iPad, ibrugtagning, mv.

2015-11-14T14:27:27+00:00 14 november, 2015|

Til: Medlemmer LPO Odense   Vedr. ibrugtagning, mv. af iPad.   Der gennemføres i disse dage tests på iPad. Testen skal vise, om man er i stand til at bruge de sikkerhedsbærende elementer på iPad på betryggende vis.   Det er naturligvis vigtigt. Lige så vigtigt er det imidlertid, at testen formentlig vil kunne medvirke [...]

12 11, 2015

LPO Odense_lokalinfo november 2015

2015-11-12T09:16:44+00:00 12 november, 2015|

MTA 2015 Baseret på resultaterne af de senere års MTA var der næppe ret mange, som havde sat næsen op efter den helt store åbenbaring i forbindelse med MTA 2015. Alligevel springer resultatet lokalt i de to grupper i Odense i øjnene. Markante fald på stort set alle parametre (måske lige med undtagelse af ”det [...]

9 11, 2015

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 9. november 2015

2015-11-09T23:05:38+00:00 9 november, 2015|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 9. november 2015 kl. 14.15 på LPO kontoret i Odense   Deltagere: Peter Kanstrup (PK), referent Kent L Jensen (KLJ) – fra kl. 15.15 Søren Kingo Jensen (SKJ) Danny Vøttrup (DV) Morten Kruse Jørgensen (MKJ)   Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. [...]