17 11, 2015

Medlemsinformation nr. 17_2015

2015-11-17T17:50:47+01:0017 november, 2015|

God sikkerhedskommunikation?

 

Trafikstyrelsen afholdt ultimo oktober sin årlige sikkerhedskonference under overskriften: ”Sikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten – hvordan håndterer vi sikkerheden ved ændrede forretningsmodeller”? Et meget interessant emne, hvor måske især et underpunkt havde fanget LPO DSB’s interesse, nemlig workshoppen vedr. god sikkerhedskommunikation.

 

Har den ændrede organisering og den øgede liberalisering påvirket god sikkerhedskommunikation, og […]

14 11, 2015

LPO Odense_lokalinfo om iPad, ibrugtagning, mv.

2015-11-14T14:27:27+01:0014 november, 2015|

Til:

Medlemmer LPO Odense

 

Vedr. ibrugtagning, mv. af iPad.

 

Der gennemføres i disse dage tests på iPad. Testen skal vise, om man er i stand til at bruge de sikkerhedsbærende elementer på iPad på betryggende vis.

 

Det er naturligvis vigtigt. Lige så vigtigt er det imidlertid, at testen formentlig vil kunne medvirke til at afdække, hvem – ud over […]

12 11, 2015

LPO Odense_lokalinfo november 2015

2015-11-12T09:16:44+01:0012 november, 2015|

MTA 2015

Baseret på resultaterne af de senere års MTA var der næppe ret mange, som havde sat næsen op efter den helt store åbenbaring i forbindelse med MTA 2015. Alligevel springer resultatet lokalt i de to grupper i Odense i øjnene. Markante fald på stort set alle parametre (måske lige med undtagelse af ”det sociale […]

9 11, 2015

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 9. november 2015

2015-11-09T23:05:38+01:009 november, 2015|

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 9. november 2015 kl. 14.15 på LPO kontoret i Odense

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ) – fra kl. 15.15

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.
2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til […]

Go to Top