28 09, 2016

Det Blå Blad 4-2016 er udkommet

2016-09-28T09:40:09+00:00 28 september, 2016|

Så er Det Blå Blad 4-2016 “på gaden”. Bladet findes her på hjemmesiden under “Det Blå Blad”. Klik på “Nr.4/2016″. Rigtig god fornøjelse med bladet.

26 09, 2016

Medlemsinformation nr. 16_2016

2016-09-26T22:30:05+00:00 26 september, 2016|

Nye kørelærer aftaler   Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalerne, der omhandler lokomotivfører kørelærer   Processen har været lang og rimelig besværlig, men er sket i en god samarbejdsånd.   Målet har fra starten været en revision som reducerede aftalerne til kun to aftaler, én [...]

21 09, 2016

Medlemsinformation nr. 15_2016

2016-09-21T22:50:05+00:00 21 september, 2016|

Ny turvalgsaftale Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalen om turvalg 570.2. Processen har været lang og rimelig besværlig, men nu er det endeligt lykkedes. I forhold til den tidligere aftale, er de vigtigste ændringer følgende: • Turvalget er som hovedregel frit, dog kan der max. [...]

6 09, 2016

Medlemsinformation nr. 14_2016

2016-09-06T14:43:38+00:00 6 september, 2016|

Vedr. utilsigtet dørfrigivning og sikkerhedskultur.   Tilbage i sommeren 2015 indløb de første indrapporteringer om utilsigtet dørfrigivning i forbindelse med sammenkobling af MF og ER togsæt, en alvorlig hændelse som kan føre til, at passagerer stiger ud modsat perronsiden, direkte ud i nabospor med gennemkørende tog. På OSU sikkerhedsudvalgsmødet i juni rejste LPO DSB problematikken, [...]

4 09, 2016

LPO Odense_lokalinfo september 2016

2016-09-04T12:41:22+00:00 4 september, 2016|

Opfordring vedr. UA. LPO Odense opfordrer de medlemmer, som ønsker at undgå at ”de gamle” UA timer går til udbetaling, når disse udløber d. 31. oktober, til at kontakte virksomheden via egen gruppeleder pr, mail med følgende tekst: ”Jeg anmoder hermed om, at min saldo for kontoen ”UA timer, ny” med udløb 31. oktober 2016, [...]

1 09, 2016

LPO Odense_referat fra bestyrelsesmødet d. 1. september 2016

2016-09-04T12:40:04+00:00 1 september, 2016|

Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 1/9 2016 kl. 8:00 på LPO kontoret Deltagere: Peter Kanstrup (PK), Kent L Jensen (KLJ) Danny Vøttrup (DV) Morten Kruse Jørgensen (MKJ) Søren Kingo Jensen (SKJ) referent Der var følgende dagsorden: 1.: Valg af ordstyrer og referent. 2.: Godkendelse af dagsorden. 3.: Godkendelse af referat fra [...]