26 09, 2016

Medlemsinformation nr. 16_2016

2016-09-26T22:30:05+01:0026 september, 2016|

Nye kørelærer aftaler

 

Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalerne, der omhandler lokomotivfører kørelærer

 

Processen har været lang og rimelig besværlig, men er sket i en god samarbejdsånd.

 

Målet har fra starten været en revision som reducerede aftalerne til kun to aftaler, én om rekruttering, uddannelse og efteruddannelse af […]

21 09, 2016

Medlemsinformation nr. 15_2016

2016-09-21T22:50:05+01:0021 september, 2016|

Ny turvalgsaftale

Siden den seneste store aftalerevision i 2009-2010 har det været et ønske at få moderniseret aftalen om turvalg 570.2.

Processen har været lang og rimelig besværlig, men nu er det endeligt lykkedes. I forhold til den tidligere aftale, er de vigtigste ændringer følgende:

• Turvalget er som hovedregel frit, dog kan der max. søges ture med […]

6 09, 2016

Medlemsinformation nr. 14_2016

2016-09-06T14:43:38+01:006 september, 2016|

Vedr. utilsigtet dørfrigivning og sikkerhedskultur.

 

Tilbage i sommeren 2015 indløb de første indrapporteringer om utilsigtet dørfrigivning i forbindelse med sammenkobling af MF og ER togsæt, en alvorlig hændelse som kan føre til, at passagerer stiger ud modsat perronsiden, direkte ud i nabospor med gennemkørende tog. På OSU sikkerhedsudvalgsmødet i juni rejste LPO DSB problematikken, idet der […]

4 09, 2016

LPO Odense_lokalinfo september 2016

2016-09-04T12:41:22+01:004 september, 2016|

Opfordring vedr. UA.

LPO Odense opfordrer de medlemmer, som ønsker at undgå at ”de gamle” UA timer går til udbetaling, når disse udløber d. 31. oktober, til at kontakte virksomheden via egen gruppeleder pr, mail med følgende tekst: ”Jeg anmoder hermed om, at min saldo for kontoen ”UA timer, ny” med udløb 31. oktober 2016, senest […]

Go to Top