Den 1. april 2021 slutter overtallighedsprocessen for denne gang, i det DSB omtaler som Robust 2, i hvert fald for lokomotivførernes vedkommende. 38 lokomotivførere takkede sidst på året 2020, ja tak til en fratrædelsespakke og tilbage var nu kun at finde de sidste 12 lokomotivførere, for at kunne opfylde ledelsens krav om 50 færre lokomotivførere. Da det ikke lykkedes at indgå en aftale, stod det klart, at udvælgelsen af de sidste 12 ville ske alene via en ledelsesbeslutning, altså en regulær prikkerunde. At processen nu endelig finder sin afslutning, er nok noget mange har set frem til med tilbageholdt åndedrag. ”Er jeg en af de resterende 12 lokomotivførere”, har mange nok tænkt med bekymring og en smule ængstelse.

 

DSB ”udvalgte”, som det fremgår af et svar fra underdirektøren i Togdrift i Det Blå Blad 01-2021, 12 lokomotivførere under grunduddannelse i Københavnsområdet, 7 i Drift F&R og 5 i S-tog. De pågældende 12 lokomotivførere er alle blevet ansat indenfor de seneste 15 måneder. Nu kommer virksomheden så og meddeler: ”Øh … Vores planlægningsafdeling har altså lige regnet lidt forkert, vi har faktisk slet ikke brug for jer alligevel… ”. Sådan, bare uden videre! Heldigvis har der vist sig en mulighed for de pågældende, idet de tilbydes ansættelse i DSB Vedligehold som LKF A. Dette er jo, i forhold til en direkte afsked, trods alt nok at foretrække for de fleste. Problemet er, at det er til en meget lavere løn. Der er dog også en gulerod. Når DSB igen skal rekruttere LKF B, så vil disse 12 stå først for og blive tilbudt genansættelse som LKF B. I LPO vil vi ikke lægge skjul på, at vi opfatter dette tilbud som et ”tilbud du ikke kan afslå”. Siger du nej? Ja, så er det ud i arbejdsløshedskøen…! At hele processen fra udvælgelse til orientering af de pågældende 12, også har været kaotisk og præget af berøringsangst fra firmaet side føjer desværre blot yderligere spot til skade.

 

LPO kan desværre kun beklage at virksomheden ikke har styr på, hvor mange de skal ansætte og hvornår. Men vi kan sikre os, at vores medlemmer behandles så godt som muligt, hvor og når vi er involveret. LPO er i kontakt med alle berørte medlemmer, som får både forbundets og områdegruppens hjælp og støtte.

 

Og hjælp og støtte er præcis, hvad de har brug for efter at være blevet uskyldige brikker i et spil, hvor DSB tydeligvis ikke vil tabe ansigt og stå ved deres ansvar. Det ændrer et ”tilbud” om ansættelse som LKF A ikke på.